MORINDA TrūAge PRODUCTS
Part # NAMA PRODUK HARGA SATUAN PAKET HEMAT (isi 4 botol/pcs/tube)
114627 Tahitian Noni Juice Original 1000 ML, 1 PACK 525.000 435.000
102395 Tahitian Noni Juice Original 1000 ML, 4 PACK 2.100.000 1.740.000
304412 Tahitian Noni Extra 750 ML, 1 PACK 632.000 445.000
305425 Tahitian Noni Extra 750 ML, 4 PACK 2.528.000 1.780.000
304411 TruAge™ Maxidoid 750 ML, 1PACK 690.000 520.000
305424 TruAge™ Maxidoid 750 ML, 4 PACK 2.760.000 2.080.000
9952 TruAge™ Skin A.G.E. Gel 4PK 2.300.000 1.850.000
9953 TruAge™ Skin A.G.E. Gel 2PK 1.150.000 925.000
305064 TruAge™ Skin A.G.E. Gel 1PK 575.000 485.000
9748 TruAge™ Body Fiber Blend 4PK 2.300.000 1.850.000
9749 TruAge™ Body Fiber Blend 2PK 1.150.000 925.000
305059 TruAge™ Body Fiber Blend 1PK 575.000 485.000
9750 TruAge™ Prominvit 4PK 2.520.000 2.000.000
9751 TruAge™ Prominvit 2PK 1.260.000 1.000.000
305055 TruAge™ Prominvit 1PK 630.000 525.000
9951 TruAge SUGAR STOP STICK PK 5 DAY FLUSH 5PK 1.375.000 1.050.000
305890 TruAge SUGAR STOP STICK PK 5 DAY FLUSH US ENG 275.000 275.000
TrūAge PACKS
306458 TruAge™ 5 Day Sugar Detox Pack ID IND (TruAge™ 5 Day Repair 30ml, TruAge™ 5 Day Burn,TruAge™ 5 Day Flush,   TruAge™ Maxidoid 750 ml) 1.175.000
9688 TruAge™ Experience Pack / 15 Day Detox Pack (1 TruAge™ Maxidoid 750 ml, 1 TruAge™ Body Fiber Blend, 1 TruAge™ Prominvit, 1 TruAge™ Skin A.G.E. Gel) 1.900.000
9814 TruAge™ CORE Regimen With Maxidoid / 30 Day Detox Pack (2 TruAge™ Maxidoid 750 ml, 2 TruAge™ Body Fiber Blend, 2 TruAge™ Prominvit, 1 TruAge™ Skin A.G.E. Gel) 3.345.000
9636 TruAge™ Experience Pack 2 (2 TruAge™ Maxidoid 750 ml, 1 TruAge™ Body Fiber Blend, 1 TruAge™  Prominvit) 1.900.000
9737 TruAge™ Business Builder Pack (4 TruAge™ Maxidoid 750 ml, 4 Tahitian Noni Juice Original 1000 ml, Starter KIt) 3.740.000
9727 TruAge™ Pack (3 TruAge™ Maxidoid 750 ml , 1 Tahitian Noni Juice Original 1000 ml ) 1.900.000
1006 Regular sign up fee